Om undersøgelsen 

Imageanalysen bag Guldnummeret fra Berlingske er den største af sin slags i Danmark, og er blevet udviklet og gennemført af IFO efter den samme metode i 17 år.

Der er tale om et omfattende benchmark- og historisk materiale, der i høj grad bruges til at analysere hvert års resultater og udviklinger, og give anvisninger på, hvordan imaget forbedres for de enkelte virksomheder.

Undersøgelsen gennemføres blandt erhvervsledere i Danmark. Også på dette punkt er undersøgelsen unik i forhold til andre undersøgelser, der gennemføres i den almene befolkning. Disse undersøgelser gennemfører IFO også mange af. Kontakt os, hvis I ønsker et tilbud på en imageanalyse i jeres ønskede målgruppe.

Erhvervsledere som målgruppe er unik fordi de i høj grad ved noget om det, de bedømmer. Nemlig imaget at andre virksomheder. De er eksperter på området, og bedømmelserne i Imageanalysen sker dermed på et meget højt perceptionsniveau.

Undersøgelsen har i år haft deltagelse af hele 3.513 erhvervs-ledere, som tilsammen har afgivet 261.584 enkeltbedømmelser af de 140 virksomheder, der indgår i analysen.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 22. april -6. maj 2018, og hovedresultaterne/placeringerne er offentliggjort i Guldnummeret fra Berlingske, der udkom den 15. juni 2018.

 

ImageKapital, OmdømmeIndtryk og Kommunikations-Potentiale 

Det unikke ved IFOs metode og analyse er en opdeling af en virksomheds image i dens ImageKapital og OmdømmeIndtryk. Som vi ser og oplever det, er det den bedste måde at finde potentialet til et bedre image hurtigt. Og det virker!. Mange kunder har igennem årene fulgt vores analyser og råd på baggrund af vores metode, og deres image er blevet bedre og bedre. Og deres kommunikation er blevet mere effektiv.

ImageKapitalen er den bedømmelse, virksomheden får fra dem, der kender den bedst. Fra ambassadørerne. De ved i høj grad hvad de taler om, og er tæt på og har et stort kendskab til virksomheden. Deres bedømmelse er i høj grad baseret på konkrete erfaringer med og håndgribelige opfattelser af virksomheden.

OmdømmeIndtrykket er den bedømmelse, virksomheden får fra dem, der kender den mindre, men dog nok til at kunne bedømme den. Denne del af imaget baserer sig i højere grad på de mere uhåndgribelige indtryk af og følelser overfor virksomheden/brandet, uden at disse indtryk og følelser nødvendigvis baserer sig på en konkret viden om eller konkrete erfaringer med virksomheden, som forholdene konkret er i dag.

Denne del af imaget baserer sig i høj grad på andenhåndsviden og dermed på den kommunikation, virksomheden har, og på den presseomtale, den får. Denne del af imaget kan derfor være meget følsomt og påvirkeligt. Men det kan også være stabilt, specielt hvis der ikke kommer ny kommunikation, som kan ændre den opfattelse, man har, og som kan være skabt for længe siden. På den måde kan dårlige resultater og skandalehistorier hænge ved i mange år, selvom virksomheden rent faktisk ha rettet op på det. Det handler altså i vid udstrækning om at få kommunikeret virkeligheden som den ser ud i dag, og dermed få skabt en positiv “aha-oplevelse”, der kan vende tilliden til virksomheden.

KommunikationsPotentialet finder vi ved at analysere forskellene i perceptionen i ImageKapitalen og OmdømmeIndtrykket, og identificere, hvor der eksisterer en “misforstået opfattelse” hos dem, der kender virksomheden mindre i forhold til hos dem, der kender den godt. Fokus i kommunikationen på netop disse områder, vil kunne styrke imaget hurtigt. Fordi der kan skabes positive “aha-oplevelser”, som hurtigt kan ændre opfattelsen til, hvordan forholdene i virksomheden rent faktisk er i dag.

 

Fundamentale indsatsområder 

De fundamentale indsatsområder er virksomhedens/brandets mere langsigtede indsatsområder, og hvor KommunikationsPotentialet er på den korte bane. De lavthængende frugter, kan man sige.

De fundamentale indsatsområder findes via en detaljeret analyse af hvilke imagedrivers, der er stærkest for virksomheden kombineret med hvordan perceptionen er af virksomheden på disse.

IFOs ImageModel 

Image er det samlede sæt af opfattelser og indtryk/følelser hos alle, der kender til virksomheden. Både hos dem, der kender den godt (ImageKapitalen) og hos dem, der kender den mindre (OmdømmeIndtrykket).

I IFOs ImageModel handler det om at være kendt af mange (stort image) for at gøre det godt (stærkt image) på de forhold, der betyder mest (imagedrivers).

Og værst er det at være kendt af mange (stort image) for at gøre det dårligt (svagt image) på de forhold, der betyder mest (imagedrivers).

Skærmbillede 2016-05-31 kl. 17.11.26

En virksomheds image kan altså være stort eller lille, stærkt eller svagt. Og det bliver så vægtet med vigtigheden af de parametre, virksomheden bedømmes på.

Skærmbillede 2016-05-31 kl. 17.11.32